به ما بپیوندید

تولید نرم افزار

نرم افزار های مدیریتی:  شامل - مدیریت انبارها  - مدیریت سردخانه ها و سیلوها  - مدیریت کالاهای ورودی و خروجی  - مدیریت بارها  - مدیریت کارمندان  - مدیریت حقوق و دستمزد  - مدیریت حضور و غیاب  - مدیریت اسناد و مدارک  - مدیریت حسابها و دسته چک  - مدیریت فیش و صدور آن  و تمامی نرم افزار های مرتبط با مدیریت اطلاعات

نرم افزار های حسابداری :  شامل - امورات مالی  - امورات مالیاتی  - تهیه و تولید محتوای دفاتر روزنامه و دفاتر معین و ...  - نرم افزار های مدیریت مخارج و محاسبه میزان سود خالص و ناخالص  و تمامی امورات مرتبط با حسابداری و امورات مالی

نرم افزاری ثبت اسناد و مدارک : شامل - بایگانی اطلاعات  - دبیرخانه  - دفتر خانه  و تمامی نرم افزار های مرتبط با اسناد، نامه ها ، صورت جلسه ها و...

نرم افزار های فروش : - ثبت و صدور فیش های فروش و مدیریت مشتریان  - مدیریت فروشها و گزارشهای روزانه
نرم افزار های مدیریت رخداد ( کنترل وقایع ثبت شده روزانه )

نرم افزار های گزارش گیری و آمار گیری  ( گزارش گیری تولیدات روزانه - ماهانه - سالانه - میزان ورودی - خروجی و ... )
نرم افزار های پردازشی ( حل مسائل علمی و فرمول های ریاضی )

نرم افزار های مبتنی بر اطلاعات ( واسط کاربری جهت دسترسی به اطلاعات انبوه و مدیریت آن )
<<نرم افزار های امنیتی و کنترل سطح دسترسی به اطلاعات و حفاظت اطلاعات>>

و هر نوع نرم افزاری که قابل ارائه در سیستم های خانگی و لپ تاپ ها باشد!