به ما بپیوندید

شبکه

خدمات شبکه
•    مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی انواع شبکه های کابلی محلی (LAN) با رعایت استانداردهای جهانی و استفاده از آخرین فنآوری روز
•    مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه های گستردهWAN ) ( برای سازمان های بزرگ
•    مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات انواع شبکه های بیسیم
•    پياده سازی و اجرای طرح های امنيت شبکه
•    ارتباطات بين شبکه ای و ارتباط کامپيوترهای راه دور
•    مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی بستر های انتقال صدا (VoIP) و تصویر  (Video Conference)
•    ارائه راهکارهای جامع مدیریت شبکه
•    نصب و راه اندازی انواع تجهیزات اکتیو (Active Network Equipment) شبکه اعم ازRouter, Switch, Firewall,…
•    ارائه خدمات پشتیبانی شبکه در قالب قراردادهای نگهداری و پشتیبانی شبکه
•    مدیریت و پشتیبانی و پیاده سازی شبکه های مبتنی سرور